Eğitim&Danışmanlık

Ahmet Çubukcu & İnovasyon Eğitimi & İnovasyon Danışmanlığı
                    Dr. Ahmet Çubukcu

Başta inovasyon eğitimi ve inovasyon danışmanlığı faaliyetleri olmak üzere sunduğum Eğitim & Danışmanlık hizmetlerine ilişkin konu başlıkları şu şekildedir:

  • Kurumsal İnovasyon Yönetimi

  • Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim

  • Proje Yönetimi ve PMP Sınavına Hazırlık

  • Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking)

  • Problem Çözme ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri

  • Yeni Ürün ve Sistem Tasarımı Teknikleri

  • Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya

Eğitim & Danışmanlık Kataloğu

Daha detaylı bilgi için eğitim&danışmanlık kataloğumu buradan indirebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

Sunduğum İnovasyon Eğitimi ve İnovasyon Danışmanlığı Faaliyetleri

İnovasyon kelimesi son zamanlarda oldukça popüler olmaya başlamıştır. İnovasyonun öneminden ve inovasyonun rekabetin ve geleceğin anahtarı olduğundan birçok yerde bahsedilmektedir. İnovasyon ile ilgili pek çok konferans, seminer ve bilgilendirme toplantıları da düzenlenmektedir. Bununla birlikte işletmeler, inovasyon faaliyetlerine nasıl başlamaları ve doğru bir inovasyon sürecini nasıl yönetmeleri gerektiğine ilişkin yeterince bilgi sahibi değildir. İnovasyon kavramı bile  henüz tam anlaşılmış durumda değildir. Birçok yerde inovasyon, ar-ge ve yeni ürün geliştirme süreçleri ile sınırlı olarak görülmektedir.

Bu kapsamda işletmelerin inovasyon yapabilmeleri için kurumsal inovasyon bilincinin oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda işletmelerin inovasyon stratejilerinin oluşturulması ve  stratejik planlarının oluşturulması/güncellenmesi, inovasyon kültürünün ölçümlenmesi ve yorumlanması, inovasyon süreçlerinin oluşturulması, teşvik ve oyunlaştırma sistemlerinin tasarlanması konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayım.

İnovasyon danışmanlığı faaliyetleri kapsamında işletmeler ile bir (1) sene boyunca çalışmaktayız. Eğitimler yanısıra bu süre boyunca ilk olarak stratejik planlama ve stratejik inovasyon yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. İşletmelerin stratejik plan ve strateji eylem planlarının hazırlanması, inovasyon stratejilerinin oluşturulması, stratejik inovasyon portföylerinin çıkarılması ve teknoloji yol haritalarının belirlenmesi konularında birlikte çalışmaktayız.  İkinci olarak, işletmlerin kurumsal inovasyon kültürünü ölçerek inovayona ilişkin algı ve duruşlarını ortaya koyup zayıf nokta analizi yapıyor ve gelecek yol haritalarını belirliyoruz. Üçüncü ve son kısımda ise kurumsal inovasyon süreçlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu aşamada fikir ve öneri yönetimi sisteminin kurulması, açık inovasyon ve işbirlikçi inovasyon anlayışının geliştirilmesi, kurum içi girişimcilik çalışmalarının hızlandırılması konusunda uyarlamalı yazılım, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini  gerçekleştirerek inovasyon süreçlerini oluşturuyoruz. Bu kapsamda sunduğum inovasyon eğitimi ve inovasyon danışmanlığı hizmetlerinin detayları için lütfen benimle iletişime geçiniz.

Eğitim seanslarımda kurumsal inovasyon yönetimi, problem çözme ve yaratıcı düşünme teknikleri, stratejik planlama ve stratejik yönetim, yeni ürün ve sistem tasarımı metotları, tasarım odaklı düşünme gibi inovasyona ilişkin güncel konuları detaylı bir şekilde anlatmaktayım. Bu tekniklerden bir kısmını blog yazımda paylaşmıştım. Her bir teknik ve metot, inovasyon sürecine önemli katkılar sunmakla birlikte işletmelerin ihtiyaç ve gereksinimlerine göre de bu eğitimleri farklılaştırarak sunabilmekteyim.  Sunduğum inovasyon eğitimi ve diğer eğitimlere dair kapsamlı konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sunduğum Proje Yönetimi ve PMP Eğitimleri

İnovasyon yönetimi ve proje yönetimi çoğu zaman birbirlerini destekleyen alanlar olmuşlardır. Başarılı bir inovasyon yönetimi, başarılı projelerin yürütülmesi ile gerçekleştirilebileceği gibi günümüz pazar ve rekabet şartlarında çoğu projenin de yenilikçi bir anlayış çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.

Projelerin yönetimsel bir perspektifte yürütülmesine ilişkin trend günden güne artmaktadır. Şüphesiz bu perspektif içerisinde PMI (Proje Yönetim Enstitüsü) tarafından belirlenen yaklaşım ve metodolojiler, proje yönetimi alanında en kabul görmüş olanıdır. Bu yaklaşım ve metodolojilere hakim olmak isteyen proje yöneticileri PMI’ın vermiş olduğu PMP (Project Management Professional) sertifikasını alabilmek için uzun bir uğraş ortaya koymaktadırlar. Hatta dünyada ve Türkiye’de proje yöneticisi iş ilanına çıkan birçok işletme artık PMP sertifikalı proje yönetcilerini tercih etmektedir. Şüphesiz PMP, dünyanın en prestijli sertifikaları arasında yerini almıştır. PMP sertifikasını almanın ön şartı ise 35 saatlik zorunlu eğitimdir. Bu yüzden PMP eğitimlerine olan ilgi günden güne artmakla birlikte proje yönetimi yaklaşım ve metodolojisini anlamak için de bu eğitimler oldukça gereklidir. Sunduğum proje yönetimi ve PMP eğitimine dair kapsamlı konu başlıklarına buradan ulaşabilir ve benimle iletişime geçebilirsiniz.