COVID-19 Gölgesinde Küresel İnovasyon Endeksi 2020 Sonuçları Açıklandı

İnovasyon

Dünyada ülkelerin inovasyon performansını düzenli olarak yayınlayan iki önemli rapor vardır. Bunlardan birincisi her sene General Electric (GE) tarafından araştırılan Küresel İnovasyon Barometresi ve her yıl Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO), Cornell Üniversitesi ve INSEAD işbirliğinde hazırlanan Küresel İnovasyon Endeksi (KİE)’dir. Bu yıl 13.sü gerçekleştirilen Küresel İnovasyon Endeksi, 2020 yılı raporu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Tabi […]

Read more >

Başarılı Bir İnovasyon Sürecinde Teknoloji Yol Haritaları

İnovasyon

Teknoloji yol haritaları, kuruluşların stratejik planlamaları ile uyumlu, son kullanıcılarının ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayacak yeni ürün veya hizmetleri başlatmak için gereken teknolojileri görselleştiren araçlardır. Teknoloji yol haritaları özellikle inovasyon projelerinin yürütülmesinde oldukça etkili ve dikkate alınması gereken araçlardır. Özellikle kurumsal stratejiler ile uyumlu inovatif proje ve portföylerinin yönetiminde önemli bir köprü görevi görürler. Teknoloji yol […]

Read more >

Stratejik İnovasyon Portföy Yönetimi

İnovasyon

İşletmelerin değişen pazar koşullarına uyum sağlayabilmeleri için uygun inovasyon stratejileri geliştirmeleri gerektiğinden bahsetmiştik. Bu noktada inovasyon portföyü veya inovasyon portföy yönetimi, stratejik öncelik ve hedefleri proje tabanlı inovasyon faaliyetlerine dönüştürmek için kullanılmaktadır. Yenilikçi fikirlerin değer yaratan çıktılara dönüştürülme sürecinde risk ve getiri dengesi gözetilerek yapılan çalışmalar, inovasyon portföy yönetiminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle inovasyon […]

Read more >

Her Proje Yöneticisi Yalın Girişimcilikten Neler Öğrenebilir?

İnovasyon

Proje yönetiminde, Kapsam – Maliyet – Zaman üçlüsüne, proje yönetim üçgeni denir. Proje yönetiminin amacı; belirlenen kapsamı, verilen süre ve bütçe içinde kaliteli bir şekilde tamamlamaktır. Ancak, Standish Group tarafından ABD’deki 50.000 proje üzerinde yapılan bir araştırmada, projelerin sadece %16,2’sinin bu üç temel hedefi tutturduğunu göstermektedir. Kalan projeler, planlanan maliyetlerden %189 ve planlanan zaman takvimlerinden %222’lik bir sapma yaşamaktadır. Bu […]

Read more >

İnovasyon Üzerine Okunması Gereken 15 Kitap

İnovasyon

Pazar ve rekabet ortamının hızlı değişim ve gelişim ivmesi ışığında cazip hale gelen “inovasyon”un, teoride anlaşılması nispeten kolay olsa da pratikte uygulaması yer yer zorlayıcı bir hal alabilmektedir. Bu sebeple; inovasyonda gerçek başarıyı yakalamak istiyorsanız, öğrenme anlayışınıza sürekliliği katarak bu işin üstesinden gelmeye başladığınızın farkına varacaksınız. İnovasyon için gereken bileşenleri temin etmek oldukça önemlidir. Bu […]

Read more >

Strateji Eylem Planı Nedir? Nasıl Hazırlanır?

İnovasyon

Bir önceki yazımızda stratejik plan ve hazırlık sürecine odaklanmıştık. Bu yazımızda ise Strateji Eylem Planı üzerinde duracağız. Yazımıza stratejik plan ile strateji eylem planı arasındaki ayrıma bakarak başlayalım. Kısacası stratejik planlama, işletmenizin istediği yere nasıl ulaşacağını adım adım planladığınız süreçtir. Burada süreçle ilgili ayrıntılara girmeyeceğiz, ancak diğer yazımızda stratejik plan ile detaylara ulaşabilirsiniz. Strateji eylem planı ise stratejinizi nasıl […]

Read more >

Stratejik Plan Nedir? Nasıl Hazırlanır?

İnovasyon

Stratejik planlar işletmelerin strateji yol haritalarında ve inovasyon süreçlerinin şekillenmesinde oldukça önemli kılavuzlardır. Bunun için öncelikle stratejik plan ve eylem planlarını ayrı ayrı incelemek gerekmektedir. Bu yazımızda stratejik plana odaklanacağız. Stratejik Plan Nedir? İşletmeler genellikle gelecekte kendilerini hangi noktada görmek istediklerini bilirler. Yalnız o noktaya nasıl ulaşacaklarını bilemezler. Stratejik planlama ile tutarlı bir davranış sergilenerek […]

Read more >

İnovasyon Stratejisi – Nedir ve Nasıl Geliştirilir?

İnovasyon

Strateji, “hedeflere ulaşma” konusunda en iyi yöntem veya yöntemleri belirlemek için bir dizi uygulanabilir seçenek arasında seçim yapmakla ilgilidir. İnovasyon ise stratejik hedeflere ulaşma araçları içerisinde en önemli maddelerden bir tanesidir. İnovasyon stratejisi bunun için önemli bir başlığı oluşturmaktadır. İyi bir strateji olmadan işletmelerin uzun vadeli başarı elde etmesi ve rekabet avantajı sağlaması oldukça zordur. […]

Read more >

Yaratıcı Problem Çözme Tekniği Olarak Triz

İnovasyon

Rusça’da, Yaratıcı Problem Çözme Teorisi anlamına gelen Triz, Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Ayrıca İngilizcede Theory of Inventive Problems Solving kelimelerinin baş harflerinden oluşan TIPS kısaltması da kullanılmaktadır. Bu yöntem, 1946 yılında Sovyetler Birliği Patent Ofisi’nde çalışmakta olan Genrich Saulovich Altshuller tarafından bulunmuş, günümüze kadar dünya üzerinde var olan yaklaşık 2.000.000 patentin […]

Read more >

Sağlam ve Kaliteli Bir Üretim Tekniği: Gürbüz Tasarım (Robust Design)

İnovasyon

Gürbüz tasarım, Japon kalite gurusu olan Dr. Genichi Taguchi‘nin öğretilerinden bir konsepttir. Robust kelimesinin Türkçe karşılığı “gürbüz” olarak geçmektedir. Gürbüzün kelime anlamı da TDK‘da “sağlam, güçlü, iyi gelişmiş” olarak ifade edilmiştir. Kelime anlamından da yola çıkarsak, gürbüz tasarıma sağlam tasarım ifadesi kullansak çok da yanlış olmaz. Ancak burada belirtilen sağlamlık yapısal anlamda değil, çevresinden etkilenmeyen, değişken durumlar altında aynı performansı gösteren olarak algılanmalıdır. Çünkü gürbüz tasarım, bir ürünün geliştirme, üretim […]

Read more >